Blog
Tomáš  24. 10. 2017

Individualizace tréninku pro vytrvalostní běh

Individualizace tréninku pro vytrvalostní běh

V tomto článku nepůjdu hlouběji do tématu “Jak individualizovat trénink”, ale po-snažím se zdůraznit, jak důležité je učit se poslouchat své tělo a vše včetně tréninku se mu snažit “přizpůsobit” - tzn. individualizovat. 

Pro každý sport už bylo sestaveno nepřeberné množství tréninkových plánů a je velké množství různých tréninkových systémů. Stejně tak u našeho milovaného běhu - pro nás konkrétně vytrvalostního běhu. Pokud nám však jde o výkony, o co nejefektivnější trénink, tak každý tréninkový plán by měl být ušit na míru pro každého sportovce zvlášť. U profesionálů je to většinou značně v rukách trenérů, ale vždy záleží i velmi na tom, jak se jedinec k tréninku staví. Pokud váš trenér jste stále jen “VY”, má to své výhody i nevýhody. O individualizaci tréninku a tím vlastně poznávání sama sebe, poslouchání svého těla, by se měl pokusit každý.

Pro dosažení vysoké úrovně rozvoje výkonnosti v běhu, by měla být naše snaha tedy pokud možno individualizovaná. To znamená, že musíme brát v úvahu faktory, na kterých výkon závisí –> aktuální úroveň vytrvalostních předpokladů, fyziologickou odezvu organismu, sportovní minulost, časové a psychické zatížení mimo trénink, věk, cíl a mnohé další. Individualizace je tedy možnost, jak naplno využít náš potenciál. Vytrvalost zvyšuje zatížitelnost organismu a je základním předpokladem k realizaci sportovních činností pro řadu sportovních odvětví a disciplín. 

Faktory z pohledu struktury sportovního výkonu jsou „relativně samostatné součásti sportovních výkonů, vycházejících ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů výkonu“ a „společným a podstatným znakem výše zmiňovaných faktorů je možnost jejich ovlivnění tréninkem“. Výkonnost sportovce je ovlivněna genetickými predispozicemi (genotypem), vlivy vnějšími tzv. exogenními faktory (prostředí, podmínky, strava, atd.), zdravotním stavem jedince a výše uvedenými vnitřními faktory, které společně ve vzájemné interakci utváří celkový výkon. Cíl individualizace vytrvalostního tréninku spočívá v ovlivnění klíčových faktorů specifických pro vybranou trať, tak aby došlo k postupnému progresu ve výkonnosti jedince. Vybrané faktory znázorňuje následující diagram.
 

Individualizace tréninku je tak vlastně jedinou cestou, jak trénovat co nejefektivněji a vydat ze sebe to nejlepší, co naše tělo ukrývá při podmínkách a s možnostmi, které máme.

Cool Cool

V přístím článku na toto téma zkusím objasnit více, jak pracovat s různými faktory při sestavování tréninků, jaký na ně brát zřetel apod.

Tomáš9. 6. 2021

Nové poznatky o bylinách? (byliny #06)

Konečně jsem našel, něco co jsem hledal? Novinky ne jen z crossfitového tréninku

Tomáš16. 2. 2021

Motivace do 2021

Motivační video mého podání pro 2021

Tomáš18. 12. 2020

Rozhovor s Edou Kožušníkem

3 roky co jsem se s Edou neviděl, připravili jsme si pro Vás rozhovor :)

Tomáš1. 12. 2020

Crossfit, co to je a moje cesta

Jak jsem přišel ke Crossfitu a co to vlastně je :)

                                                                   --- PARTNEŘI ---


--- SPŘÁTELENÉ WEBY ---